Loučíme se sokolským NAZDAR!

V roce 2008 vznikla myšlenka uspořádat dětský letní tábor pod hlavičkou župy Prostějovské. Tajemnice župy Lenka Michlová a vzdělavatelka Vilma Ottová tuto myšlenku dovedly k realitě a v červenci 2008 se sešli první táborníci v Chrasticích na historicky prvním ročníku tábora. Od této chvíle uteklo neuvěřitelných čtrnáct let. Tábor se přesunul na Ptenský Dvorek, vystřídalo se spousta oddílových vedoucích, odrostlo několik generací Sokolíků a utužila se jedna velká parta vedoucích, která tábor několik posledních let vedla. Všichni se této chvíle báli, ale bohužel nastala. Neříkáme, že se loučíme napořád, ale v příštím roce již nebudeme tábor v klasické podobě pořádat. Ti, kteří nás znají ví, že kdyby to bylo alespoň trochu možné, pokračovali bychom. Jsme ale toho názoru, že věci se dělají na 100 procent (u nás i víc), potřebujeme se vzájemně na sebe spolehnout a víme, že každý člen našeho současného táborového týmu zde má nezastupitelné místo. Jelikož naši vedoucí zakládají rodiny, další malí táborníčci jsou na cestě a některým zase přibývají léta, rozhodli jsme se v nejlepším přestat. Příprava tak velkého tábora je celoroční práce a málokdo si dokáže představit hodiny a hodiny příprav, kdy bývá zapojená celá rodina. 

Současnou podobu tábora jsme vypracovali pomocí dvou rodin, které na sebe navázali další úžasné lidi a vytvořili tak jednu velkou táborovou rodinu. Dovolte tedy poděkovat rodině Michlové – Wallové a rodině Grulichové – Výborných. Ze dvaceti členů je to skoro polovina. Celých čtrnáct táborových let vydržely jen dvě nejodolnější – Lenka Michlová a zdravotnice Zdeňka Čepelová. Lenka alias Tesko byla naším hnacím motorem, díky jejímu nadšení a optimismu, kdy zařídila i nemožné, se nám tábor vedl jedna báseň. S roční přestávkou na mateřské povinnosti pořádaly tento tábor Kateřina Wallová a Kateřina Výborná, které byly duší táborových programů. U nejmenších dětí pracovali Marta Hudcová, Filip Walla, Iveta Rohovská, Lenka Nesvadbová, Jan Walla, Kristýna Novotná a Martin Pohanka. Starší děti měli na starost Martina Oščádalová, Martin Tyl, Kamila Pospíšilová, Jirka Zapletal a Jana Grulichová. Jedno velké nezastupitelné místo má také Zdeněk Grulich, který zastupoval hlavní vedoucí, ale také třeba dokázal opravit neopravitelné. Fotografování, video sestřihy a tyto webové stránky měl na starost ICT Martin Výborný. V pozadí také nesmí zůstat dvojice František Michl a Tomáš Walla, kteří byli vždy po ruce, když bylo potřeba cokoliv dovézt, koupit či zařídit. Velký dík patří týmu kuchařek Ivě Páleníkové, Marii Mrnkové, Aleně Antoníčkové a Lídě Sochůrkové bez kterých bychom ty hladové krky těžko nakrmili :-). Holky, děkujem! Víme, že kolem organizace našeho tábora stojí i další příznivci, kteří byli vždy nápomocni a podporovali nás, hlavně to jsou členové našich rodin. Děkujeme.

Máme za sebou nespočet zážitků na které budeme celý život vzpomínat. Dělali jsme velké věci s velkým srdcem, nebáli jsme se výzev a nic nebylo nemožné. Nejvíce nás těší, že se mezi nás vrací odrostlí táborníci, vzpomínají na chleba ve vajíčku, noční hry, budíčkovou včelku Máju či na legendární hru Čísla. Jsme rádi, že jsme všem mohli připravit krásné zážitky, na které snad budou vzpomínat s láskou celý život. 

SOKOL, to je – Sport – Občanství – Komunita – Osobnost – Laskavost.

Myslím, že jsme splnili vše. Jsem na vás na všechny nesmírně pyšná. Dětskému letnímu táboru třikrát NAZDAR!

Kateřina Výborná, hlavní vedoucí

 824 total views,  2 views today

Skončili jsme jasná zpráva

Milí naši příznivci,

po krásném vysluněném týdnu jsme se rozloučili s našimi táborníky. Výprava do světa tvarů se vyvedla na jedničku. Jsme rádi, že děti odjížděly s úsměvem na tváři a plné zážitků. Největší odměnou jsou pro nás právě ty chvíle, kdy děti běží do náručí rodičů a plnými doušky líčí, co zažily, koho nového poznaly a jak se s námi měly. Tyto chvíle jsou zahřátím u srdce. Snažíme se náš tábor dělat na plno, tak trochu netradičně, ale pořád tak nějak s pohodovou rodinnou atmosférou. Jsme rádi, že tomu ani letos nebylo jinak. 

Táborníci přijeli jako jednotlivci, přijeli samotní do světa, kde nevěděli, co je čeká. Jsme rádi že se pomocí her, zajímavých aktivit či společných chvílí spojili a vytvořili něco víc – tvary, které nemusí být na první pohled hned jen geometrické. Sešla se nám letos úžasná parta hodných, usměvavých a ochotných dětí, které s námi vytvořili něco víc. Závěrečná tanečně pohybová vystoupení mluvila za vše. Snad si děti odnesou nejen spoustu zážitků, vědomostí, dovedností, ale třeba i nová přátelství. 

Dovolte mi na tomto místě poděkovat všem, kteří připojili ruku k dílu. Příprava dětského tábora, zvlášť v této době, pro nás byla opravdovou výzvou. Online porady a plánování letošního ročníku nás všechny posunuly zase někam dál. Děkuji tedy všem vedoucím a organizačnímu týmu za jejich nasazení a chuť uspořádat i letošní ročník tábora. Jako každoročně bych ráda poděkovala panu Koudelkovi za pomoc s návrhem triček a samotným zpracováním. Děkujeme Zdeňce Grulichové za ušití táborových vlajek, Františku Michlovi za vzorné zásobování a Tomáši Wallovi nejen za zapůjčení drona. Z řad vedoucích bych nerada jmenovala, u některých totiž ani slovy nelze vyjádřit, jak si jejich přínosu pro tábor vážíme. Víme, že bez nich by to nebyl ten správný tábor. Děkujeme.

V nejbližší době zpracujeme fotografie a vložíme odkaz. Máme také spoustu videozáběrů a budeme se snažit sestříhat video, další video také připravuje Václav Růžička jako videoklip k táborové písni.  Sledujte tedy náš web, určitě se dočkáte :-).

Za Dětský letní tábor župy Prostějovské 

Kateřina Výborná

 

 892 total views,  2 views today

TVAROSVĚT 2021

Už jste se někdy podívali na svět jiným pohledem? Třeba z pohledu tvarů? Rozhlédněte se, zadívejte se na věci, které používáte každý den. Také najednou vidíte kolem sebe samé kruhy, čtverce, obdélníky, trojúhelníky a dokonce i mnohoúhelníky? Stejně to tak máme u nás ve Tvarosvětě na Ptenském Dvorku. Ponoříme se do nejrůznějších zákoutí světa a možná i dál. Vítejte s námi na neobyčejné cestě. Mějte oči otevřené a sledujte vše, co se bude dít. Děti již dnes začaly svoji cestu v táboře. Po obědě, kdy na kulatém talíři převládaly masové koule, oválné knedlíky a výborná rajská omáčka, se naši táborníci vydali zjistit něco blíž o svém oddílu. Zorientovali se v mapě, vyluštili si svůj název, pokusem s vodou zjistili svoji barvu oddílu, získali vlajku a vymysleli si vlastní pokřik. Za odměnu jim byla předána táborová trička. Našich pět oddílů jsme pojmenovali právě po geometrických tvarech. Setkávat se budou Kruhy, Čtverce, Obdélníci, Trojúhelníci a Mnohoúhelníci. Druhá část programu patřila seznamovacím aktivitám, spolupráci a tvoření. Děti vše zvládly na jedničku a věříme, že úvodní den si užily.

Dnes na stožáru vlála vlajka České obce sokolské, uvidíme, která vlajka vystoupá k nebi zítra…

Kateřina Výborná, vedoucí tábora

 796 total views

Videosestřih Staré časy

Dali jsme si na čas, ale slibované video z loňského ročníku jsme právě nahráli. Odstartovali jsme tak letošní ročník tábora

Stačí kliknout zde a uvidíte, jakou tady máme vždycky pohodu…

Martin Výborný, ICT

 523 total views

Kompletní fotogalerie 2020

Všechny zdravíme a přinášíme odkaz na kompletní fotogalerii z letošního ročníku tábora “Staré časy” 2020. Děkujeme všem, že nás sledujete a doufáme, že se fotky budou líbit. Celá galerie lze stáhnout do počítače. Videosestřih bude náročnější, ale určitě se dočkáte. Sledujte tyto webové stránky…

Tak klikněte zde a přejeme příjemnou zábavu.

Za ICT tým manželé Výborní a Tomášek 🙂

 926 total views

Když něco starého končí, něco nového začíná…

Milí táborníci, rodiče a příznivci našeho tábora,

týden ve Ptenském Dvorku utekl jako voda, která pršela z nebe na náš tábor a je tu před námi pouze rozloučení. Doufáme, že se Vám tábor líbil a že si odvážíte spoustu krásných zážitků. V této zvláštní době koronavirové pandemie nebylo jasné, jestli se tábor vůbec uskuteční. TeskoLenka však naději nevzdala, vedoucí bez mrknutí oka souhlasili a nakonec jste se všichni mohli sejít již po třinácté na Sokolském táboře župy Prostějovské. Bohužel nás mrzelo, že se táborová hra nemohla uskutečnit v plánovaném rozsahu skrze hygienická opatření, ale věříme, že i tak se všem líbila a nikdo to nepoznal. Téma, které bylo vymyšleno naší vedoucí Kačkou Wallovou již po loňském ročníku, nabralo v letošních okolnostech úplně jiného rozměru. Původním záměrem jsme chtěli dětem připomenout chtít si hrát, bavit se, trávit čas pomocí krásných a osvědčených her ve společnosti svých přátel či rodiny, zavzpomínat, jak to bylo krásné v čase našich babiček. Po událostech ze začátku roku nás však toto téma donutilo na chvíli se zastavit, zavzpomínat na staré časy, vážit si maličkostí, nebrat všechno automaticky, být pokorný, trávit čas se svými blízkými a hlavně myslet na naše zdraví.  Jsme rádi, že tábor proběhl hlavně ve zdraví a ke spokojenosti všech.

V letošním roce jsem byla pouhým pozorovatelem táborového programu. Je to velmi cenná zkušenost. Člověk nahlíží úplně jinak – jak z pohledu dětí, tak i vedoucích. Můžu říct, že sledovat radost v očích dětí a nadšení v očích vedoucích je k nezaplacení. Dobrá nálada, která panovala celý týden jen svědčí o dobře odvedené práci. Dovolte mi tedy poděkovat všem, kteří letos přiložili ruku k dílu. Nebudu jmenovat z řad organizátorů, protože bych nerada na někoho zapomněla. Každý, kdo si zasloužil naše velké díky, dostal osobní poděkování na závěrečné poradě a moc si jejich přínosu pro náš tábor vážíme. Za externí pomocníky bych ráda poděkovala již tradičně rodině Koudelkové za zajištění táborových triček, Verči Kalábové za originální návrh loga tábora, který měl neskutečný úspěch, Zdeňce Grulichové za ušití vlajek, panu myslivci Tomanovi za odstřílené rány, krojovanému tanečníkovi Martinovi a souboru Mánes za originální folklórní vystoupení, zkrátka všem kteří si našli čas pro naše děti. 

Jak je napsáno v úvodu článku – když něco starého končí, něco nového začíná. Přeji Vám jménem našeho tábora, ať to “nové” prožijete s takovou radostí jako všichni tento týden na našem táboře.

Kateřina Výborná, hlavní vedoucí na mateřské dovolené 🙂

 998 total views,  2 views today

Sestřih toho nejlepšího 2017

Bohužel z důvodu použití písničky, na kterou se vztahují autorská práva, je přehrávání na mobilních zařízeních zakázáno a video jde přehrát jen na počítači. Děkujeme za pochopení.

Martin Výborný

 

 1,041 total views

Záhady světa 2017

Věda je silná, ale nemůže zjistit všechno, i když vědci se snaží ze všech sil. V dnešní době mají spoustu přístrojů a možností, jak různé záhady vysvětlit a opravdu se jim to kolikrát podaří. Stále je však mnoho záhad nevysvětleno a otázkou zůstává, zda se to vůbec někdy někomu podaří.  Pojďme objevit záhady kolem nás. Zítra se přižene VÍTR, který se svými nejmenšími táborníky bude mít vedení dne. Jak si pojmou svůj den, to je pro nás zatím záhada…

Další dny ukáží svoji sílu Voda, Oheň, Vzduch a Země. Uvidíme, jakou cestou upozorní na své zajímavé záhady z celého světa.

hlavní vedoucí Kačka Grulichová

 1,233 total views

TÁBOR HLÁSÍ PLNO!!!

Děkujeme za Váš velký zájem o náš tábor.  V současné chvíli máme naplněnou kapacitu a těšíme se na malé sportovce a sportovkyně.

Další přihlášky již neposílejte, děkujeme za pochopení.

za vedení tábora Lenka Michlová a Kateřina Grulichová

 897 total views

Filmový festival ukončen

Poslední den tábora byl velmi emotivní. Všechny filmové hvězdy získaly svého Oscara za nejlepší tábornický výkon. Někteří to opravdu nečekali. Děti z nejstaršího oddílu si připravily proslov, kterým poděkovaly vedoucím za nezapomenutelné zážitky po dobu, kterou s námi jezdily. Vyzdvihly také, že u nás na táboře našly přátelství na celý život. Poslední klapka ukončila tento ročník, poslední foto s Oscary a hurá sbalit se a domů.

A jak hodnotíme letošní Filmový festival Ptenský Dvorek? Slovy jednoho z táborníků: “Jářku, nebylo to zlé!” 🙂

Děkujeme hasičům z Držovic za zapůjčení kostýmů na Pohádkový les. Děkuji všem táborovým vedoucím, kuchařkám, rodičům, kteří nám svěřili své děti. A hlavně děkujeme za slova chvály, která vždy potěší a nakopnou do další práce. Budeme se snažit připravit sestřih z letošního tábora, zážitků bylo opět moc. Příští rok opět ahoj!

Kateřina Grulichová

 991 total views